sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
Resimli özlü sözler

Saat
2012 YILI KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ALIMLARI ÖN KAYIT BAŞVURUSU BAŞLADI.
Değerli Ziyaretçiler, Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve GATA Sağlık Meslek Yüksek Okulu  2012 yılı askeri öğrenci alımı ile ilgili başvuru kılavuzu yayımlandı.Başvurular, 02 Nisan-25 Mayıs 2012 (Saat 17.00) tarihleri arasında yapılacak.

- KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU için tıklayınız.

- Astsubay Meslek Yüksek Okulları Ön Kayıt sistemine ulaşmak için tıklayınız.

NOT: Başvuru Kılavuzunda yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır. Tam ve doğru bilgi için kılavuza bakınız.

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU  

Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu Balıkesir ilinde bulunmaktadır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda astsubay yetiştiren parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulunda; İşletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Mekatronik programlarında iki yıl süreli ön lisans eğitimi verilmektedir.   Eğitim öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler, eğitim-öğretim görmüş olduğu ilgili programın ön lisans diploması ile birlikte astsubay çavuş rütbesiyle mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında kura ile atamaları yapılmaktadır.  Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkân sağlanmaktadır.

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ (GATA) SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU  

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ankara ilinde bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı) ihtiyaç duyduğu miktarda sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştiren, GATA Komutanlığı bünyesinde kurulmuş, ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren, parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur.   Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda; İlk ve Acil Yardım, Ameliyathane Hizmetleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Eczane Hizmetleri, Diş Protez Teknolojisi ve Patoloji Laboratuvar Teknikleri branşlarında iki yıl süre ile ön lisans eğitimi vermektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. 

Not: Geçmiş yıllardan farklı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenim görmek üzere İnşaat Teknolojisi ve Hava Trafik bölümlerine (Belirlenen kontenjan dâhilinde) K.K.K.lığınca öğrenci alınacaktır. 

BAŞVURU  

a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?     

Astsubay Meslek Yüksek Okullarına (Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu, GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu ve K.K.K.lığı adına Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenim görmek üzere) Başvuru Kılavuzunda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler başvurabilir.

Not: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan 2012 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2011 yılında mezun olmuş olmak (Kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak) gereklidir. Başvuru Kılavuzundaki TABLO-1’de belirtilen kaynak okullardan ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak (K.K.Astsb. MYO’ya temin edilecek bayan öğrenciler İşletme Yönetimi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi ve Bilgisayar programlarına alınacaklardır. Bu kapsamda, TABLO-1 ve TABLO-2’de belirtilen programlara kaynak oluşturan okul ve alan mezunu bayan adayların başvuruları geçerli kabul edilecektir.)2012 yılında yapılacak YGS sınavına girmek ve belirlenecek olan taban puanın üzerinde puan almak gerekmektedir.Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir. En fazla 21 yaşında olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2012 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1991 yılında doğanlar için 2012-1991=21 yaş), Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan TABLO-3 (Erkek) ve TABLO-4 (K.K.Astsb. MYO’ya alınacak bayan)de belirtilen boy ve ağırlıkları standartları aranır.Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.  

K.K.Astsb. MYO’ya Başvuracak K.K.K.lığı Mensubu Uzman Erbaşların Başvuru Koşulları Nelerdir?   

 (1)  “a” fıkrasında belirtilen başvuru koşullarına (Yaş, mezuniyet yılı, medeni durum ve askerlik durumu hariç) sahip olmak,    (2)  Başvuru kılavuzu TABLO-1’de belirtilen kaynak okullardan ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak (Ön lisans ve lisans mezunlarının başvuruları, 20.09.2005 tarihli ve 25.942 sayılı Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 24’üncü madde a fıkrası kapsamında değerlendirildiğinden kabul edilmeyecektir.),    (3) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak (Çevrimiçi başvuru formunu doldurmak),    (4)  Uzman erbaş olarak en az bir yıl hizmet etmiş olmak (Başvuru başlangıç tarihi olan 02 Nisan 2012 tarihi itibarıyla bir yıl hizmet etmiş olmak-01 Nisan 2011 ve daha önce göreve başlamış/sözleşme yapmış olmak.),    (5)  Sözleşme süresi içinde müracaatta bulunmak,    (6)  Astsubay Meslek Yüksek Okulu giriş sınavına başvuru tarihinde (02 Nisan 2012)26 yaşından gün almamış olmak (02 Nisan 1987 ve sonrası doğumluların başvuruları kabul edilir.),  - 6 - (7) Astsubay meslek yüksek okuluna girmek için tâbi olacağı sınavlarda başarılı olmak,    (8) Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına müracaat tarihinde (02 Nisan 2012), uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun yüzde seksen (%80) ve daha yukarısında olmak,    (9)  Genel kültür, meslekî bilgi, karakter ve ahlâk bakımından astsubaylığa lâyık olduğuna ilişkin olarak, sıralı sicil üstlerince hakkında nitelik belgesi olumlu düzenlenmiş olmak,    (10) Uzman erbaş statüsünü sona erdirecek suçlardan gözetim altına alınanlar veya tutuklananlar veya taksirli suçlar hariç olmak üzere, haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince astsubaylığa geçirilmek için sınava alınmazlar. Ancak, bunlar hakkında hazırlık soruşturması sonunda “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” verilmesi veya yargılama neticesine göre beraat etmeleri hâlinde diğer şartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler.  

Başvuru İçin Hangi Okul Türü ve Öğrenim Kolundan Mezun Olmak Gerekir?  

Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak için kılavuzun sonunda yer alan TABLO-1’de belirtilen okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen öğrenim kollarından mezun olmak gerekmektedir.

YGS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır? 2012 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” Bölümünü İşaretlemek Zorunlu mudur? 

(1)  Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurabilmek için 2012 yılında yapılacak YGS’ye girmek zorunludur. (2) Öğrencilerin, 2012 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” alanını işaretlemiş ya da işaretlememiş olmalarına bakılmaksızın, başvuru kılavuzunda belirtilen usullerle (www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr internet adreslerinden) başvurmaları zorunludur. 

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?    

(1) Başvurular,  www.kkk.tsk.tr veya  www.kho.edu.tr internet adreslerinden  02 Nisan-25 Mayıs 2012 tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Başvuru formunun internet üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir şifre belirleyeceksiniz. Daha sonra bu şifreyi kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizin başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir. Ayrıca şifrenizi unuttuğunuz takdirde yeni şifre e-posta adresinize gönderileceğinden, e-posta adresinizi başvuru formuna doğru olarak girmeniz önemlidir.    (2) Başvurunuz esnasında, mezun olduğunuz lise tür ve alanınızın uygun olduğu tüm okul ve alanlara başvurunuz doğrudan alınacaktır. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (Okul ve alanınıza uygun olan tercihleriniz, referans numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız veya elektronik ortama kaydetmeniz faydanıza olacaktır. (3) İkinci seçim aşaması sınavları Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için ortak olarak icra edileceğinden, puanınız yeterli olduğu ve belirlenen kontenjana girebildiğiniz takdirde istediğiniz okula kayıt yaptırabilirsiniz. (4) İnternet haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir.

Seçim Aşamalarına Kimler Çağrılacaktır? 

(1) Başvuru koşullarını taşıyarak ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylar;  

(a)  K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okulu için (İşletme Yönetimi ve Teknik Bölümler) YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı (İşletme Yönetimi Programı ile Teknik Programlar için erkek ve bayan ayrı ayrı olacak şekilde)” belirlenir.

(b) GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır ve ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenir.

(c) K.K.K.lığı adına Hv.Astsb. MYO’ya alınacak adaylar için ayrı bir taban puan belirlenmez. Hv.Astsb. MYO’ya kaynak teşkil eden ve TABLO-1 ile TABLO-2’de belirtilen okul ve alanlarından mezun olan adaylar, K.K.Astsb. MYO için belirlenen taban puan ile ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılır.

(2) Başvurusu kabul edilenler arasından seçim aşamalarına çağrılanlar, www.kkk.tsk.tr veya  www.kho.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları için çağrılan adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir.

İkinci Seçim Aşaması Sınavları Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? 

(1) İkinci Seçim Aşaması Sınavları internette yayımlanacak tarihte, Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/ANKARA)nda yapılacaktır. 

İkinci Seçim Aşaması Sınavları Nelerdir? 

Seçim aşamaları; (1) Başvuru Evraklarının Kontrolü,(2) Ön Sağlık Muayenesi,(3) Bedenî Yeterlilik Sınavı,(4) Mülakat (Görüşme),(5) Sağlık Kurulu Muayenesi.

Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?  

(1) K.K.Astsb. MYO, GATA Sağ.Astsb. MYO ve K.K.K.lığı namına Hv.Astsb. MYO’ya sivil kaynaktan başvuran adayların değerlendirilmesi;   İkinci seçim aşamasının her sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, bedenî yeterlilik sınavından aldıkları puanın % 15’i, mülakat sınavından aldıkları puanın % 15’i ve YGS’den aldıkları puanın [K.K. Astsubay MYO için YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puanlarının en yükseği, GATA Sağlık Astsubay MYO için YGS-1 ve YGS-2 puanlarının en yükseği, K.K.K.lığı adına Hv.Astsb. MYO’ya alınacak adaylar için YGS (1, 2, 5, 6) puanlarının en yükseği] % 70’inin (Ham puana göre) toplamından oluşan sonuç puanına göre  en yüksek puanlıdan başlanmak üzere sıralanarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Belirlenen bu adaylardan kontenjan kadarı okullara girmeye hak kazanacaktır. Sonuç Puanı =  YGS (100 tam puana dönüştürülmüş)(%70) + Bedenî Yeterlilik Puanı (%15) +  Mülakat Puanı (%15) (2) K.K.Astsb. MYO’ya uzman erbaş kaynağından başvuran adayların değerlendirilmesi;     (a) YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puanlarının en yükseğine, sicil not ortalamasının  % 25’i, bedenî yeterlilik sınavı notunun % 10’u, mülakat notunun % 10’u ile mükâfat puanlarının ilâvesi ve ceza puanlarının düşülmesi ile yapılacaktır. Toplam Puan = Yazılı Sınav + Sicil Not Ortalaması (%25) + Bedenî Yeterlilik Puanı (%10) + Mülakat (%10) + Mükâfat Puanı – Ceza Puanı     (b) K.K.Astsubay MYO adayı uzman erbaşların tâbi tutulacağı tüm sınavlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme notlarının eşit olması hâlinde, adayların sıralamasında; yazılı sınavda alınan notlar, bunun da eşit olması hâlinde hizmet süreleri göz önünde bulundurulur.    (3) Şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarına, kontenjanın %5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen puan barajının %90’ını alan şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarının başvuruları kabul edilir ve bu adayların kendi aralarında yapılacak sıralama neticesinde kontenjanının %5’i kadar olan adayın okula kayıt edilmesi sağlanır. Kendi hakları ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar %5’lik kontenjanın dışında tutulur.

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıtlar Nasıl Yapılacaktır?  

Tüm seçim aşamalarından sonra adayların değerlendirmesi yapılarak puan sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adaylara duyuru  www.kkk.tsk.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, çağrı mektubu gönderilmeyecek ve gazete ilanı verilmeyecektir. Sonuçları takip etmek, adayların sorumluluğundadır. “Sonuçları veya çağrıyı görmedim” gibi mazeretler yeni  - 12 -      bir hak doğurmayacaktır. Bu nedenle, adayların durumlarını internetten takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır. İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, birden fazla okul ve bölümün asil ve yedek listesinde yer alabilecektir. Bu durumda olan adaylar, asil ve yedek olma durumlarını da dikkate alarak istedikleri okula kayıt yaptırabilecektir. Yedek listede yer alan adaylardan çağrıldıkları tarihte gelmeyenler, haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. 

  
18554 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Site Haritası
Site YöneticisiAvukat Orhan ÇELEN
Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE

TEL:
0 542 427 44 72
0 312 229 97 57
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam102
Toplam Ziyaret1242055
Üyelik Girişi
Hava Durumu
Sitemize destek verin
HABER BAŞLIKLARI